Market Monitor - Focus op de voedingsindustrie - Spanje

Market Monitor

  • Spain
  • Food

10th December 2015

In de Spaanse voedingsindustrie worden facturen na gemiddeld 70 dagen betaald.

Marktprestaties in een flits

In 2014 steeg de productie van de Spaanse foodsector met 3,8% tot 93 miljard euro. De groei was vooral te danken aan de toegenomen export (+5,9%), aangezien de binnenlandse vraag zwak bleef. De verwachting is echter dat de binnenlandse vraag in 2015 zal stijgen, omdat de economische opleving aanhoudt.

De aanhoudende consumentenprijsdeflatie in 2014 en 2015 heeft de marges van bedrijven aangetast. De rentabiliteitsratio’s zijn verslechterd als gevolg van de sterke concurrentie en de prijzenoorlogen in de foodsector, met name in het retailsegment. De afgelopen maanden zijn de consumentenprijzen echter licht gestegen, wat in de nabije toekomst tot hogere winstmarges kan leiden.

Door de intense prijzenoorlog in het retailsegment zijn een aantal spelers in moeilijkheden gekomen. De sector is nog steeds gefragmenteerd, al is er een concentratieproces aan de gang dat zal leiden tot grotere bedrijven die beter kunnen concurreren in binnen- en buitenland.

Levensmiddelenbedrijven hebben veel externe financiering nodig. Gelukkig is de toegang tot zowel kortlopende kredieten (werkkapitaalfinanciering) als langlopende kredieten verder verbeterd. In de periode januari-juli 2015 nam de bancaire kredietverlening aan voedingsbedrijven met meer dan 17% jaar-op-jaar toe.

In de Spaanse voedingsindustrie worden facturen na gemiddeld 70 dagen betaald. Het aantal meldingen van niet-betaling is de afgelopen paar jaar gedaald en we verwachten dat deze positieve trend zal aanhouden. Ook de vooruitzichten zijn verbeterd: de aanhoudende opleving van de Spaanse economie en de versoepeling van de toegang tot bankleningen zou moeten resulteren in betere bedrijfsresultaten en dus ook lagere wanbetalings- en insolventiecijfers.

Gelet op de veerkracht en het stabiele betalingsgedrag van de foodsector hanteren wij een ondersteunend risicoacceptatiebeleid. We hanteren echter een restrictief acceptatiebeleid ten aanzien van de subsector groenten en fruit, die sinds 2014 te lijden heeft onder de overproductie en exportkrimp (mede veroorzaakt door het Russische importverbod). Bovendien liggen de insolventiecijfers van dit segment ruim boven het gemiddelde van de voedingssector. Onze vooruitzichten voor dit segment blijven negatief omdat de trend in het betalingsgedrag negatief blijft en er niet meteen verbetering in zicht is.

Related documents

Disclaimer, no warranties and exclusion of liability

Atradius disclaims any representations or warranties of any kind, whether expressed or implied, including but not limited to implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose of (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO) any information contained on or provided via this Web Site and/or any service described or promoted on this Web Site, including warranties with respect to infringement of any patent, copyright, or other rights of third parties. Atradius shall not be liable for any injury, loss, damage or expense arising out of any access to or use of this Web Site or any site linked to or from this Web Site, including, without limitation, any loss of profit, indirect, incidental or consequential loss. Atradius furthermore shall not be liable for persons, property damage or especially direct, indirect, incidental, consequential, immediate or subsequent (pecuniary) loss. While Atradius has used reasonable efforts in maintaining a virus-free Web Site, it declines any liability for persons, property damage or especially direct, indirect, incidental, consequential, immediate or subsequent (pecuniary) loss which may result from transmission or downloading of computer viruses. Atradius cannot be held liable for hardware damage, loss of data, alteration of data, or downtime.