Market Monitor - Focus op de voedingsindustrie - Verenigd Koninkrijk

Market Monitor

  • United Kingdom
  • Food

10th December 2015

Het aantal insolventies van levensmiddelenbedrijven zal dit jaar naar verwachting met ongeveer 15% stijgen.

Marktprestaties in een flits

De Britse foodsector wordt geconfronteerd met krimpende winstmarges als gevolg van de heviger wordende prijzenoorlogen in het retailsegment, de algemene daling van de verkoopvolumes (wat inefficiënties creëert in de fabrieken), de loongroei en de hoge energieprijzen. De lagere grondstofprijzen geven wat steun aan de toeleveringsketen, waarbij importeurs profiteren van de waardestijging van het pond ten opzichte van de euro.

De kapitaalbehoefte in de voedingssector is groot, omdat een groot aantal voedingsbedrijven werken met kredietcycli die veel werkkapitaalfinanciering vereisen. We stellen algemeen vast dat de betalingstermijnen langer worden, waardoor ook de kredietcyclus langer wordt en de financieringsbehoefte groter wordt.

In de Britse voedingsindustrie worden facturen na gemiddeld 45 tot 60 dagen betaald. Het aantal gevallen van betalingsachterstand, niet-betaling en insolventie is de afgelopen zes maanden gestegen. Dit is te wijten aan de toegenomen druk op de marges van bedrijven en aan het feit dat grotere spelers in de hele toeleveringsketen aandringen op langere betalingstermijnen en lagere prijzen. Verwacht wordt dat het aantal gevallen van betalingsachterstand en insolventie de komende maanden verder zal stijgen als gevolg van de toenemende concurrentie om schapruimte en de ongunstige contractvoorwaarden met retailers. Het aantal insolventies van levensmiddelenbedrijven zal dit jaar naar verwachting met ongeveer 15% stijgen.

Ons risicoacceptatiebeleid ten aanzien van bedrijven in de foodsector blijft soepel, al blijven we de ontwikkelingen op de voet volgen. We stellen ons soepeler op ten aanzien van afnemers die momenteel profiteren van de lagere grondstofprijzen en het sterke pond. Gezien hun volatiliteit moeten we de ontwikkelingen van de grondstofprijzen en wisselkoersen echter zorgvuldig in de gaten houden. Zo is de waardestijging van het pond gunstig geweest voor invoerders van groenten en fruit, maar tegelijkertijd heeft het verlies van contracten met retailers negatieve gevolgen gehad voor sommige bedrijven in deze subsector. Wij zijn over het algemeen voorzichtiger als het gaat om kleinere levensmiddelenbedrijven, omdat de bereidheid om aan het mkb kredieten te verstrekken is afgenomen.

Related documents

Disclaimer, no warranties and exclusion of liability

Atradius disclaims any representations or warranties of any kind, whether expressed or implied, including but not limited to implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose of (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO) any information contained on or provided via this Web Site and/or any service described or promoted on this Web Site, including warranties with respect to infringement of any patent, copyright, or other rights of third parties. Atradius shall not be liable for any injury, loss, damage or expense arising out of any access to or use of this Web Site or any site linked to or from this Web Site, including, without limitation, any loss of profit, indirect, incidental or consequential loss. Atradius furthermore shall not be liable for persons, property damage or especially direct, indirect, incidental, consequential, immediate or subsequent (pecuniary) loss. While Atradius has used reasonable efforts in maintaining a virus-free Web Site, it declines any liability for persons, property damage or especially direct, indirect, incidental, consequential, immediate or subsequent (pecuniary) loss which may result from transmission or downloading of computer viruses. Atradius cannot be held liable for hardware damage, loss of data, alteration of data, or downtime.