Market Monitor - Voedingsindustrie - Verenigde Staten

Market Monitor

  • USA
  • Food

10th December 2015

Over het algemeen genomen wordt verwacht dat de winstmarges van voedingsbedrijven in 2016 stabiel blijven.

Marktprestaties in een flits

De vraag naar producten van de Amerikaanse foodsector blijft goed. Met name het segment ‘biologische en gezonde voeding’ ziet de vraag groeien. Levensmiddelenbedrijven profiteren van de lagere grondstofprijzen, verpakkingskosten en transportkosten, hoewel sommige van deze voordelen
grotendeels aan de consument moeten worden doorgegeven in meer competitieve segmenten. Vooral distributeurs zien de druk op hun krappe marges licht afnemen. Over het algemeen genomen wordt verwacht dat de winstmarges van voedingsbedrijven in 2016 stabiel blijven. In het retail- en foodservicesegment is de concurrentie zeer groot en zijn bedrijven geneigd om onder de prijzen van hun concurrenten te gaan zitten in de hoop marktaandeel te winnen.

Veel levensmiddelenbedrijven, in het bijzonder distributeurs, torsen een hoge schuldenlast maar worden door de kapitaalmarkten ondersteund omdat hun cashflow positief is. De financieringskosten stijgen echter naarmate de schuldgraad toeneemt. Er zijn veel fusies en overnames in de voedingsindustrie en dankzij het gunstige economische klimaat zijn de banken meestal bereid deze te ondersteunen. Private-equitybedrijven investeren zwaar in de foodsector.

In de Amerikaanse voedingsindustrie worden facturen na gemiddeld 15 tot 60 dagen betaald, afhankelijk van de verkochte producten (bijvoorbeeld bederfelijke of verpakte producten). Het aantal gevallen van niet-betaling en insolventie is de afgelopen zes maanden stabiel gebleven, en voor de komende maanden wordt geen toename verwacht. Het recente hoge aantal fusies en overnames heeft geleid tot minder insolventies en verdere efficiëntieverbeteringen dankzij de synergie-effecten.

Gezien de algemeen bevredigende situatie wat het kredietrisico betreft en gelet op de goede bedrijfsvooruitzichten blijft ons risicoacceptatiebeleid soepel ten aanzien van voedselproducenten en foodretailers in het algemeen. In het licht van de recente vogelgriepepidemie in de VS zijn we echter voorzichtiger bij de beoordeling van vleesbedrijven die door deze epidemie zouden kunnen worden getroffen. In het zuivelsegment houden we exportgerichte bedrijven nauwlettender in de gaten aangezien de export verzwakt is terwijl de binnenlandse vraag sterk blijft.

Related documents

Disclaimer, no warranties and exclusion of liability

Atradius disclaims any representations or warranties of any kind, whether expressed or implied, including but not limited to implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose of (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO) any information contained on or provided via this Web Site and/or any service described or promoted on this Web Site, including warranties with respect to infringement of any patent, copyright, or other rights of third parties. Atradius shall not be liable for any injury, loss, damage or expense arising out of any access to or use of this Web Site or any site linked to or from this Web Site, including, without limitation, any loss of profit, indirect, incidental or consequential loss. Atradius furthermore shall not be liable for persons, property damage or especially direct, indirect, incidental, consequential, immediate or subsequent (pecuniary) loss. While Atradius has used reasonable efforts in maintaining a virus-free Web Site, it declines any liability for persons, property damage or especially direct, indirect, incidental, consequential, immediate or subsequent (pecuniary) loss which may result from transmission or downloading of computer viruses. Atradius cannot be held liable for hardware damage, loss of data, alteration of data, or downtime.